Generalforsamling 2023

Snoghøj Bådelaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 i Klubhuset på Gl. Færgevej 1.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse af kasseren.
  4. Budget for det kommende år fremlægges til orientering af kasseren.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   Kasserer 2-årig periode (Anders Pedersen er villig til genvalg)
   Havneformand 2-årig periode (Jack Bording er villig til genvalg)
   Sekretær 2-årig periode (Lars Peter Kromann er villig til genvalg)
  7. Valg af suppleant/bilagskontrollant til bestyrelsen.
   2. suppleant 2-årig periode (Erik Andreasen er villig til genvalg)
   Billagskontrollant 2-årig periode (Ove B. Jørgensen er villig til genvalg)
  8. Fastsættelse af gebyrer og kontingent.
  9. Eventuelt.

   

 1. Forslag som medlemmerne ønsker at få behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.På bestyrelsen vegne
  Niels Tranberg
  sildehuset.formand@hotmail.com