BESTYRELSEN

Laugets ledelse

Lauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Lauget indvarsler hvert år til en ordinær generalforsamling i marts måned. Indbydelsen sker gennem nyhedsbreve, hjemmeside samt opslagstavlen på klubhuset 1 måned før.

Formand

Erik Andreassen
Mobil: 20 56 21 96
formand@sildehuset.dk

Kasserer

Anders H Pedersen
Mobil 24 41 80 50
kasserer@sildehuset.dk

Havneformand

Jack Bording
Mobil 30 69 20 37
havneformand@sildehuset.dk

Sekretær

Lars Peter Kromann
Mobil:20 82 27 30
sekretaer@sildehuset.dk

Webmaster

Michael H Jensen
Mobil 60 63 06 45
webmaster@sildehuset.dk

Suppleant 1

Thorkild Rasmussen
Mobil: 40 57 43 11
suppleant1@sildehuset.dk