Arbejdslørdag 3. oktober 2020

Der spules bl.a. nye pæle i, broerne blev repareret, der blev malet og alle gav en hånd med.
Der blev traditionen tro kvitteret med grillpølser og kolde drikke til ganerne.