Det nye klubhus 2003

Landmåler afsætter sokkel. Sokkel udgravet. Arne, Ib, Niels og Edit. (Edit kom med øl og vand). Firma Erik Jørgensen med rendegraver. Uheld med kabler i renden. Opmuring af sokkel. F.v. stående: Folmer Olesen, Per Knudsen, Niels Tranberg, Thomas Christensen og Bent Gabriel. Siddende: Anders Sørensen, Svend Hansen og Elo Hansen.