Generalforsamling 2007

3. marts 2007 på Højskolen Snoghøj